Λάμπρος Λαρέλης, Τρία εικονοποιήματα

~ . ~

 

 

~ . ~

 

Παλαμάς

 

~ . ~

 

 

~ . ~

 

Advertisement