Νέοι ποιητές ενός νέου αιώνα | 62. Γιάννης Καρπούζης

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 2000-2020

Ποιά ἡ ποίηση τοῦ 21ου αἰώνα καὶ ποιοί οἱ ποιητές της; Χιλιάδες ποιητικὲς συλλογές, εἴτε τυπωμένες ἀπὸ ἐπώνυμους οἴκους εἴτε αὐτοεκδόσεις, ἑκατοντάδων ἢ καὶ χιλιάδων ποιητῶν ποὺ ἀναζητοῦν τὴν θέση τους στὴν Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία. Τί μένει ὅμως καὶ τί περνάει ἀπὸ τὴν κρησάρα τῆς κριτικῆς; Τί ἐπιβιώνει –ἢ ἔστω, τί φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει– στὴν μνήμη τῆς ἀναγνωστικῆς κοινότητας;

Ἀποπειρώμενο μιὰν ἀπάντηση στὰ παραπάνω, τὸ Νέο Πλανόδιον ἐγκαινιάζει τὴν ἑβδομαδιαία στήλη ‘‘Νέοι ποιητὲς ἑνὸς νέου αἰώνα. Διαρκὴς ποιητικὴ ἀνθολογία 2000-2020’’. Γιὰ διάστημα δύο ἐτῶν καὶ ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019, θὰ ἀνθολογοῦνται κάθε ἑβδομάδα ἕνα ἢ περισσότερα ποίηματα ἑνός/μιᾶς συγγραφέα, ποὺ θὰ πληροῦν δύο προϋποθέσεις: θὰ εἶναι α) δημοσιευμένα μετὰ τὸ 2000, καὶ β) γραμμένα ἀπὸ ποιήτριες ἢ ποιητὲς 45 ἐτῶν καὶ νεώτερους, γεννημένους δηλαδὴ ἀπὸ τό –σημαδιακό– 1974 καὶ ἑξῆς.

Τὰ ποιήματα θὰ παρατίθενται πολυτονισμένα, δίχως ὅμως ἄλλες παρεμβάσεις στὸ πρωτότυπο. Ἐπίσης, στὸ τέλος κάθε ἑξαμήνου θὰ δημοσιεύεται στὸν ἱστότοπο ὁ Θησαυρὸς Ἀναγνώσεων μὲ τὴν μορφὴ ἀναλυτικοῦ καταλόγου, ὅπου καὶ θὰ καταγράφονται ὅλες οἱ ποιητικὲς συλλογὲς ποὺ ἐξετάστηκαν κατὰ τὸ διάστημα αὐτό. Τὰ ποιήματα ποὺ θὰ προκύψουν στὸ πέρας τῆς διαρκοῦς αὐτῆς ἀνθολόγησης, συμπληρωμένα ἐνδεχομένως καὶ μὲ ἄλλα, θὰ ἀποτελέσουν τὸν κορμὸ μιᾶς ἔντυπης Ἐκλογῆς.

Οἱ σκοποὶ τοῦ ἐγχειρήματος, δύο: ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀξιανάγνωστων ποιημάτων ποὺ γράφονται στὶς μέρες μας ἀπὸ νέους ποιητές· καὶ ἡ συμβολὴ στὴν ἐπόπτευση τῆς νεοελληνικῆς ποίησης τοῦ τρέχοντος αἰώνα, μακριὰ ἀπὸ παρελκυστικὲς κατηγοριοποιήσεις, αἰσθητικὲς ἢ/καὶ ἰδεολογικές.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 


Μὲ δεδομένο τὸν τεράστιο ὄγκο τῆς τρέχουσας ποιητικῆς παραγωγῆς, ποὺ ξεπερνᾶ τοὺς 800 τίτλους ἐτησίως (813 γιὰ τὸ 2017, βάσει ἐπίσημων στοιχείων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη), θὰ ἀποτελοῦσε ψευδαίσθηση τὸ νὰ θεωρεῖ κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν παρακολουθήσει στὴν πληρότητά της. Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, δίδεται ἡ ὑπόσχεση μιᾶς φιλότιμης ἐξέτασης ὅλων τῶν βιβλίων ποὺ θὰ τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν τοῦ ἐγχειρήματος. Οἱ φίλοι νέοι ποιητὲς μποροῦν (παρακαλοῦμε πολὺ μὲ ἁπλὸ δέμα/ἐπιστολή) νὰ τὰ στέλνουν στὴ διευθύνση: Ἁγ. Λαύρας 60, Νεάπολη, Ν. Ἰωνία Ἀττικῆς 142 33 [Μὲ τὴν ἔνδειξη: “Αθ. Β. Γαλανάκης γιὰ τὸ περ. Νέο Πλανόδιον” στὰ στοιχεῖα τοῦ παραλήπτη]


Γιάννης Καρπούζης

(Ὁ χάρτινος χρόνος τέλειωσε, Θεσσαλονίκη, Πανοπτικόν, 2019)

Τὸ λιμάνι τοῦ Ἔσμπιεργκ

_________________________κόσμος ποὺ ἐκόπηκε στὰ δυό,
______________________________καὶ πῶς νὰ τὸν ματίσεις;

Κανένας δὲ ξέρει πῶς μοιάζεις, εἶπε κάποιος
γιατὶ τὸ φεγγάρι εἶχε παγώσει γιὰ τὰ καλὰ
καὶ τὰ γρανάζια πίσω
ποτὲ δὲν πάψαν νὰ γυρνᾶνε.

Στὸ λιμάνι τοῦ Ἔσμπιεργκ, οἱ κάτοικοι
βρίσκονται στὰ σπίτια τους
κλεισμένοι, ὁ ἴδιος ὁ ἥλιος χάθηκε
σὲ ἕνα νέφος νεκρικό,
τὸ ἀνεμοβρόχια πνίγουν σιγανὰ
στὸ ἁλάτι τὰ σώματα ἀλλὰ
οἱ κάτοικοι τοῦ Ἔσμπιεργκ
__________δὲ σαλεύουν
μόνο στὰ παράθυρα
περνοῦν τὶς ὧρες
τὰ φορτηγὰ καράβια
νὰ κοιτάζουν
ποὺ φτάνουν στὶς ἀποβάθρες

 

Στὸ Ἔσμπιεργκ βέβαια,
___ὑπάρχουν κι ἄλλα
γεννήτριες, καλώδια, φουγάρα ἀπὸ τσιμέντο
___ὑπάρχουν κι ἄλλοι
ἀπ’ τὸ ξημέρωμα στὰ διυλιστήρια
μὲ χέρια καψαλισμένα
ἀπὸ τὴ σκουριά
ἄλλοι ποὺ ὁδηγοῦν τὰ καράβια
μέσα στὸ λιμάνι,
ἄλλοι στὰ κιβώτια, στοὺς κινητήρες
___ὅλοι
ζητοῦν μία κανάτα μπύρα
καὶ ψιθυρίζουν μιὰ εὐχὴ
νὰ μὴ ξαναβγοῦν
ποτὲ
άπὸ τὸ σπίτι τους.

Στὸ τέλος τῆς ἡμέρας
τὸ λιμάνι παραμένει
ἕνας τόπος τῶν μύθων.

~.~

Φινλανδικὸ παραμύθι

[…]

3

____________Τούντουρι: λέξη τῶν Σάμι ποὺ περιγράφει
____________ τὰ ὑψώματα, στὰ βόρεια τῆς Φινλανδίας

Στὰ μέσα τοῦ ψυχροῦ πολέμου
ἡ ζωὴ ἔγινε ἀνυπόφορη στὸ Κόρβα Τούντουρι
ζώνη συνοριοφυλακῆς ὀνομάστηκε
ποὺ θὰ πεῖ στρατιῶτες, συρματοπλέγματα,
πυραυλοκίνητα ὀχήματα
ἔτσι ὁ Ἅγιος Βασίλης εἶπε νὰ φύγει
γιὰ τὴν ἐνδοχώρα
καὶ νὰ ἀφήσει πίσω
τὸ ἐργαστήριο ποὺ σκάλιζε γιὰ αἰῶνες
μέσα στὸν πάγο τοῦ ὀρυχείου.
Μιὰ μέρα λοιπὸν
φόρτωσε τὰ πράγματα σὲ ἕνα καμιόνι
τὸ ἰπτάμενο ἕλκηθρο
τὰ κόκκινα ροῦχα
τὰ μέσα παραγωγῆς
(πίσω ἀπὸ τὴν καρότσα τρέχανε οἱ τάρανδοι)
καὶ ἔφυγε ἀπὸ τὸ βουναλάκι
γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὶς λίμνες.
Σήμερα, μπορεῖς κάποιος νὰ τὸν συναντήσει
σ’ ἕνα ἐμπορικὸ κέντρο στὸ Ναπαπίρι,
αὐτὸ τὸ σπίτι τοῦ ἔδωσε ἡ κυβέρνηση,
γιὰ νὰ μένει καὶ
νὰ δουλεύει.

Εἶναι σίγουρα μιὰ θλιβερὴ κατάληξη.
Ὁ ἴδιος, κουρασμένος,
ἔστειλε ἕνα αἴτημα στὸ ὑπουργεῖο
νὰ τοῦ φέρουν γιὰ συντροφιὰ
ἕνα ἐξωτικὸ πουλὶ
ἀπὸ τὰ μακρινὰ νησιὰ τοῦ νότου
ἔστω, διευκρίνισε,
κι ἂς εἶναι π-π-παπαγάλος.


Ὁ Γιάννης Καρπούζης γεννήθηκε τὸ 1984 στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε στὸ Ἐθνικὸ Mετσόβειο Πολυτεχνεῖο καὶ τὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν. Πέραν τῆς συγγραφῆς, ἀσχολεῖται μὲ τὴ φωτογραφία καὶ τὸν κινηματογράφο. Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ Ὁ χάρτινος χρόνος τέλειωσε (2019) εἶναι τὸ πρῶτο του βιβλίο.

Advertisement