Νέοι Ποιητές ενός νέου αιώνα | 64. Αποστόλης Βασόπουλος

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 2000-2020

Ποιά ἡ ποίηση τοῦ 21ου αἰώνα καὶ ποιοί οἱ ποιητές της; Χιλιάδες ποιητικὲς συλλογές, εἴτε τυπωμένες ἀπὸ ἐπώνυμους οἴκους εἴτε αὐτοεκδόσεις, ἑκατοντάδων ἢ καὶ χιλιάδων ποιητῶν ποὺ ἀναζητοῦν τὴν θέση τους στὴν Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία. Τί μένει ὅμως καὶ τί περνάει ἀπὸ τὴν κρησάρα τῆς κριτικῆς; Τί ἐπιβιώνει –ἢ ἔστω, τί φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει– στὴν μνήμη τῆς ἀναγνωστικῆς κοινότητας;

Ἀποπειρώμενο μιὰν ἀπάντηση στὰ παραπάνω, τὸ Νέο Πλανόδιον ἐγκαινιάζει τὴν ἑβδομαδιαία στήλη ‘‘Νέοι ποιητὲς ἑνὸς νέου αἰώνα. Διαρκὴς ποιητικὴ ἀνθολογία 2000-2020’’. Γιὰ διάστημα δύο ἐτῶν καὶ ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019, θὰ ἀνθολογοῦνται κάθε ἑβδομάδα ἕνα ἢ περισσότερα ποίηματα ἑνός/μιᾶς συγγραφέα, ποὺ θὰ πληροῦν δύο προϋποθέσεις: θὰ εἶναι α) δημοσιευμένα μετὰ τὸ 2000, καὶ β) γραμμένα ἀπὸ ποιήτριες ἢ ποιητὲς 45 ἐτῶν καὶ νεώτερους, γεννημένους δηλαδὴ ἀπὸ τό –σημαδιακό– 1974 καὶ ἑξῆς.

Τὰ ποιήματα θὰ παρατίθενται πολυτονισμένα, δίχως ὅμως ἄλλες παρεμβάσεις στὸ πρωτότυπο. Ἐπίσης, στὸ τέλος κάθε ἑξαμήνου θὰ δημοσιεύεται στὸν ἱστότοπο ὁ Θησαυρὸς Ἀναγνώσεων μὲ τὴν μορφὴ ἀναλυτικοῦ καταλόγου, ὅπου καὶ θὰ καταγράφονται ὅλες οἱ ποιητικὲς συλλογὲς ποὺ ἐξετάστηκαν κατὰ τὸ διάστημα αὐτό. Τὰ ποιήματα ποὺ θὰ προκύψουν στὸ πέρας τῆς διαρκοῦς αὐτῆς ἀνθολόγησης, συμπληρωμένα ἐνδεχομένως καὶ μὲ ἄλλα, θὰ ἀποτελέσουν τὸν κορμὸ μιᾶς ἔντυπης Ἐκλογῆς.

Οἱ σκοποὶ τοῦ ἐγχειρήματος, δύο: ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀξιανάγνωστων ποιημάτων ποὺ γράφονται στὶς μέρες μας ἀπὸ νέους ποιητές· καὶ ἡ συμβολὴ στὴν ἐπόπτευση τῆς νεοελληνικῆς ποίησης τοῦ τρέχοντος αἰώνα, μακριὰ ἀπὸ παρελκυστικὲς κατηγοριοποιήσεις, αἰσθητικὲς ἢ/καὶ ἰδεολογικές.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 


Μὲ δεδομένο τὸν τεράστιο ὄγκο τῆς τρέχουσας ποιητικῆς παραγωγῆς, ποὺ ξεπερνᾶ τοὺς 800 τίτλους ἐτησίως (813 γιὰ τὸ 2017, βάσει ἐπίσημων στοιχείων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη), θὰ ἀποτελοῦσε ψευδαίσθηση τὸ νὰ θεωρεῖ κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν παρακολουθήσει στὴν πληρότητά της. Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, δίδεται ἡ ὑπόσχεση μιᾶς φιλότιμης ἐξέτασης ὅλων τῶν βιβλίων ποὺ θὰ τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν τοῦ ἐγχειρήματος. Οἱ φίλοι νέοι ποιητὲς μποροῦν (παρακαλοῦμε πολὺ μὲ ἁπλὸ δέμα/ἐπιστολή) νὰ τὰ στέλνουν στὴ διευθύνση: Ἁγ. Λαύρας 60, Νεάπολη, Ν. Ἰωνία Ἀττικῆς 142 33 [Μὲ τὴν ἔνδειξη: “Αθ. Β. Γαλανάκης γιὰ τὸ περ. Νέο Πλανόδιον” στὰ στοιχεῖα τοῦ παραλήπτη]


Ἀποστόλης Βασόπουλος

coelacanth-shelf-life-tw_billboard

(Σπονδὴ στὴν παιδικὴ ψυχή, Πάτρα, Χαραμάδα, 2007)

Τὸ βράδυ, βγῆκαν οἱ κοιλάκανθοι*

Τὸ βράδυ ἐκεῖνο
Ἦταν ποὺ μᾶς βρῆκαν οἱ κοιλάκανθοι
Βγῆκαν γιὰ νὰ δροσίσουν τὰ προϊστοικὰ
Κορμιά τους μὲ τὸ αἷμα μας
Μᾶς σύρανε στὴ λίμνη
Οἱ κοιλάκανθοι.

Ὦ ναί, πορευτεῖτε ἐν εἰρήνῃ
Καὶ ἕνας ἄλλος κόσμος εἶναι ἐφικτός.

Τὸ ἄλλο βράδυ,
Τὰ κήτη μασάγανε τὶς σάρκες μας
Τὰ κόκαλά μας γίνανε σφυρίχτρες
Γιὰ μιὰ σαχλὴ παράσταση
Μᾶς σύρανε στὴ λίμνη,
Οἱ κοιλάκανθοι.

Ὦ ναί, πορευτεῖτε ἐν εἰρήνῃ
Καὶ ἄλλος ἕνας κόσμος εἶναι ἐφικτός.

* μέγας ἰχθὺς ποὺ ἐπιβιώνει ἀπὸ τὴν προϊστορικὴ ἐποχή.

~.~

Ἐξωτικό

Τρέχτε, τρεχάτε
Σέμπροι καὶ πιστικοί
Ἡ νύχτα τοῦ Αὐγούστου
Μᾶς τὴν πέφτει μὲ ἀλαφράδα
Ἀνάφτε φανούς,
Καντήλια καὶ καντηλάκια,
Μὲς στὶς ξερολιθιές,
Μέσα στὰ καλυβάκια.
Μὴν κατεβοῦν οἱ ἀρκοῦδες
Καὶ φᾶν’ τὰ ἀμπέλια.

Μιά, μιά
Δυό, δυό
Τρεῖς, τρεῖς
Κατεβαίνουν οἱ ἀρκοῦδες
Καὶ τρῶν’ τὰ ἀμπέλια.

Στὶς ράχες, τρεμοπαίζουν
Ὅλα τὰ φαναράκια
Καὶ μὲς στὸ καλυβάκι
Πίνουμε τσιπουράκια.
Ἡ χοντρο-Νένια εἶναι γεμάτη
Δῶρα καὶ τσαχπινιά,
Θὰ ξεκαρδίζεται
Καὶ θὰ σκληρίζει,
Θὰ μᾶς προγκάει
Καὶ θὰ βουρλίζεται, ὅλη νύχτα·
Καὶ ὕστερα θὰ μᾶς νανουρίζει,
Νὰ κατεβοῦν οἱ ἀρκοῦδες
Νὰ φᾶν’ τὰ ἀμπέλια.

Μιά, μιά
Δυό, δυό
Τρεῖς, τρεῖς
Κατεβαίνουν οἱ ἀρκοῦδες
Καὶ τρῶν’ τὰ ἀμπέλια.


Ὁ Ἀποστόλης Βασόπουλος γεννήθηκε τὸ 1974 στὴν Πάτρα, ὅπου καὶ ζεῖ. Τὸ μοναδικό του βιβλίο εἶναι ἡ ποιητικὴ συλλογὴ Σπονδὴ στὴν παιδικὴ ψυχή (2007). Τοῦ ἀρέσει ἡ γεωγραφία.

Advertisement