Νέοι ποιητές ενός νέου αιώνα |61. Μυρτὼ Χμιελέφσκι

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 2000-2020

Ποιά ἡ ποίηση τοῦ 21ου αἰώνα καὶ ποιοί οἱ ποιητές της; Χιλιάδες ποιητικὲς συλλογές, εἴτε τυπωμένες ἀπὸ ἐπώνυμους οἴκους εἴτε αὐτοεκδόσεις, ἑκατοντάδων ἢ καὶ χιλιάδων ποιητῶν ποὺ ἀναζητοῦν τὴν θέση τους στὴν Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία. Τί μένει ὅμως καὶ τί περνάει ἀπὸ τὴν κρησάρα τῆς κριτικῆς; Τί ἐπιβιώνει –ἢ ἔστω, τί φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει– στὴν μνήμη τῆς ἀναγνωστικῆς κοινότητας;

Ἀποπειρώμενο μιὰν ἀπάντηση στὰ παραπάνω, τὸ Νέο Πλανόδιον ἐγκαινιάζει τὴν ἑβδομαδιαία στήλη ‘‘Νέοι ποιητὲς ἑνὸς νέου αἰώνα. Διαρκὴς ποιητικὴ ἀνθολογία 2000-2020’’. Γιὰ διάστημα δύο ἐτῶν καὶ ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019, θὰ ἀνθολογοῦνται κάθε ἑβδομάδα ἕνα ἢ περισσότερα ποίηματα ἑνός/μιᾶς συγγραφέα, ποὺ θὰ πληροῦν δύο προϋποθέσεις: θὰ εἶναι α) δημοσιευμένα μετὰ τὸ 2000, καὶ β) γραμμένα ἀπὸ ποιήτριες ἢ ποιητὲς 45 ἐτῶν καὶ νεώτερους, γεννημένους δηλαδὴ ἀπὸ τό –σημαδιακό– 1974 καὶ ἑξῆς.

Τὰ ποιήματα θὰ παρατίθενται πολυτονισμένα, δίχως ὅμως ἄλλες παρεμβάσεις στὸ πρωτότυπο. Ἐπίσης, στὸ τέλος κάθε ἑξαμήνου θὰ δημοσιεύεται στὸν ἱστότοπο ὁ Θησαυρὸς Ἀναγνώσεων μὲ τὴν μορφὴ ἀναλυτικοῦ καταλόγου, ὅπου καὶ θὰ καταγράφονται ὅλες οἱ ποιητικὲς συλλογὲς ποὺ ἐξετάστηκαν κατὰ τὸ διάστημα αὐτό. Τὰ ποιήματα ποὺ θὰ προκύψουν στὸ πέρας τῆς διαρκοῦς αὐτῆς ἀνθολόγησης, συμπληρωμένα ἐνδεχομένως καὶ μὲ ἄλλα, θὰ ἀποτελέσουν τὸν κορμὸ μιᾶς ἔντυπης Ἐκλογῆς.

Οἱ σκοποὶ τοῦ ἐγχειρήματος, δύο: ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀξιανάγνωστων ποιημάτων ποὺ γράφονται στὶς μέρες μας ἀπὸ νέους ποιητές· καὶ ἡ συμβολὴ στὴν ἐπόπτευση τῆς νεοελληνικῆς ποίησης τοῦ τρέχοντος αἰώνα, μακριὰ ἀπὸ παρελκυστικὲς κατηγοριοποιήσεις, αἰσθητικὲς ἢ/καὶ ἰδεολογικές.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 


Μὲ δεδομένο τὸν τεράστιο ὄγκο τῆς τρέχουσας ποιητικῆς παραγωγῆς, ποὺ ξεπερνᾶ τοὺς 800 τίτλους ἐτησίως (813 γιὰ τὸ 2017, βάσει ἐπίσημων στοιχείων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη), θὰ ἀποτελοῦσε ψευδαίσθηση τὸ νὰ θεωρεῖ κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν παρακολουθήσει στὴν πληρότητά της. Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, δίδεται ἡ ὑπόσχεση μιᾶς φιλότιμης ἐξέτασης ὅλων τῶν βιβλίων ποὺ θὰ τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν τοῦ ἐγχειρήματος. Οἱ φίλοι νέοι ποιητὲς μποροῦν (παρακαλοῦμε πολὺ μὲ ἁπλὸ δέμα/ἐπιστολή) νὰ τὰ στέλνουν στὴ διευθύνση: Ἁγ. Λαύρας 60, Νεάπολη, Ν. Ἰωνία Ἀττικῆς 142 33 [Μὲ τὴν ἔνδειξη: “Αθ. Β. Γαλανάκης γιὰ τὸ περ. Νέο Πλανόδιον” στὰ στοιχεῖα τοῦ παραλήπτη]


Μυρτὼ Χμιελέφσκι

auto-2453379_960_720

(24+7, Λάρισα, Θράκα, 2018)

1

Σήμερα ἐπιστρατεύτηκαν σκουφάκια
πλαστικὲς ἴνες μάλλινο σγρομπιασμένο
πάνω ἀπὸ τὰ σφιχτὰ δεμένα ἀνοιξιάτικα σακάκια
μᾶς ἔπιασε στὰ πράσα ὁ χειμώνας
δεκεμβριάτικα νὰ λιαζόμαστε
στὰ πράσινα παγκάκια
φυλαγόμαστε στὰ μεσημεριανὰ δρομολόγια
τῆς γραμμῆς Πειραιᾶς-Κηφισιὰ
μαζὶ μὲ γαλάζιες σακοῦλες ἀπ’ τὴν ψαραγορά
Κινέζες κυρίες ποὺ γρήγορα χτυποῦν στὸ στόμα τους
τὰ σύμφωνα τῆς γλώσσας τους
καὶ τὸ κορίτσι ποὺ συνδυάζει
πάνινα παπούτσια μὲ πέτσινο
νὰ κρατάει τὸν θώρακα ζεστό
ὁ ψηλόλιγνος 19χρονος σεκιουριτᾶς
ὁ γύφτος τυφλὸς
μὲ ἀνάγκη ἄμεσης ἐγχείρισης στὴν Ἀμερική
τὰ ἀδέρφια χέρι χέρι πιασμένα δὲν πᾶνε σχολεῖο τὸ πρωὶ
καὶ φορᾶνε ἀποφόρια τρύπια nike τῶν παιδιῶν μας
δὲν ἐλέησα οὔτε τὸν κιθαρίστα στὴν Ἀκαδημίας
μὰ οὔτε καὶ κανέναν

~.~

4

ΟΡΙΣΑ

(Οἱ συγγενεῖς στὴν πατρίδα)
φροντίζουν τὰ παιδιά της καλύτερα κι απ’ τὰ δικά τους

τὰ μεγαλόσωμα χέρια της (σὰν φτυάρια γιὰ τὸ χῶμα)
μποροῦν νὰ δεχτοῦν: σκληρὴ δουλειά
ἀναμονὲς καὶ διαδρομές
χλωρίνη καὶ μικροπροσβολές
(δὲν μοῦ εἶπε ποτὲ γιὰ μεγάλες προσβολές)

(παλιά) ἔτρωγε κρύο καὶ ξύλο
τώρα τρώει κάθε μέρα χοιρινὸ μὲ 4 εὐρὼ τὸ κιλό
(τί εὐκαιρία στὸ μονὸ τραπέζι!)
ἢ πολυκαιρισμένες μερίδες φαγητοῦ στὰ ξένα σπίτια

ἄκουσε στὶς 8 παρά (στὸ σπίτι ποὺ καθαρίζει)
τὴν πρώτη πρωινὴ μιλιὰ ἀντρὸς
καὶ μέσα της ταράχτηκε

~.~
 
2
 
Ἄνθρωπος ποὺ χαιρετῶ

Στὸ φανάρι τῆς λεωφόρου ―ἀπὸ ὅπου περνῶ πεζῇ
καθημερινά― εἶναι τὸ σημεῖο πώλησης χαρτομάντη-
λων ἑνὸς Μπαγκλαντεσιανοῦ ἄντρα. Ὅταν στρέψω
τὸ βλέμμα μου πρὸς αὐτὸν καὶ πῶ «γειά», αὐτὸς θὰ
πεῖ: «γειάσαςτίκάνετεπαιδιὰκαλά» μὲ μιὰ ἀνάσα,
γιὰ νὰ προλάβει τὴν ἐλάχιστη διάρκεια τῆς ματιᾶς
μου, ποὺ στέλνω μὲ αἴσθημα μεγαλοψυχίας. Ὁ Μπα-
γκλαντεσιανὸς ἄντρας γνωρίζει ὅτι ἡ θέση του δὲν
τοῦ ἐπιτρέπει οὔτε μισὴ ματιὰ σὲ λευκὰ σώματα,
κοιτάει στὰ μάτια καὶ χαμογελάει. Τὶς ὑπόλοιπες ὧρες
κοιτάει πέρα μακριά ―εἶναι ἀνοικτὸ σημεῖο― ὥσπου
τὸ ἑπόμενο κόκκινο φανάρι νὰ φέρει μερικὰ ἀκόμη
σταματημένα αὐτοκίνητα.


Ἡ Μυρτὼ Μαριάννα Χμιελέφσκι γεννήθηκε στὴ Στοκχόλμη τὸ 1975. Εἶναι εἰκαστικὸς καὶ ζεῖ στὴν Ἀθήνα.

Advertisement