ΝΠ1: Πωλ Βαλερυ, Θαλασσινο κοιμητηρι, μτφρ.-επιμετρο Γ. Βαρθαλιτης

Πώλ Βαλερύ, Θαλασσινό κοιμητήρι, μτφρ. Γ. Βαρθαλίτης, ΝΠ1

Advertisements