Νέοι Ποιητές ενός νέου αιώνα | 67. Ελευθερία Κυρίτση

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ 2000-2020

Ποιά ἡ ποίηση τοῦ 21ου αἰώνα καὶ ποιοί οἱ ποιητές της; Χιλιάδες ποιητικὲς συλλογές, εἴτε τυπωμένες ἀπὸ ἐπώνυμους οἴκους εἴτε αὐτοεκδόσεις, ἑκατοντάδων ἢ καὶ χιλιάδων ποιητῶν ποὺ ἀναζητοῦν τὴν θέση τους στὴν Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία. Τί μένει ὅμως καὶ τί περνάει ἀπὸ τὴν κρησάρα τῆς κριτικῆς; Τί ἐπιβιώνει –ἢ ἔστω, τί φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει– στὴν μνήμη τῆς ἀναγνωστικῆς κοινότητας;

Ἀποπειρώμενο μιὰν ἀπάντηση στὰ παραπάνω, τὸ Νέο Πλανόδιον ἐγκαινιάζει τὴν ἑβδομαδιαία στήλη ‘‘Νέοι ποιητὲς ἑνὸς νέου αἰώνα. Διαρκὴς ποιητικὴ ἀνθολογία 2000-2020’’. Γιὰ διάστημα δύο ἐτῶν καὶ ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019, θὰ ἀνθολογοῦνται κάθε ἑβδομάδα ἕνα ἢ περισσότερα ποίηματα ἑνός/μιᾶς συγγραφέα, ποὺ θὰ πληροῦν δύο προϋποθέσεις: θὰ εἶναι α) δημοσιευμένα μετὰ τὸ 2000, καὶ β) γραμμένα ἀπὸ ποιήτριες ἢ ποιητὲς 45 ἐτῶν καὶ νεώτερους, γεννημένους δηλαδὴ ἀπὸ τό –σημαδιακό– 1974 καὶ ἑξῆς.

Τὰ ποιήματα θὰ παρατίθενται πολυτονισμένα, δίχως ὅμως ἄλλες παρεμβάσεις στὸ πρωτότυπο. Ἐπίσης, στὸ τέλος κάθε ἑξαμήνου θὰ δημοσιεύεται στὸν ἱστότοπο ὁ Θησαυρὸς Ἀναγνώσεων μὲ τὴν μορφὴ ἀναλυτικοῦ καταλόγου, ὅπου καὶ θὰ καταγράφονται ὅλες οἱ ποιητικὲς συλλογὲς ποὺ ἐξετάστηκαν κατὰ τὸ διάστημα αὐτό. Τὰ ποιήματα ποὺ θὰ προκύψουν στὸ πέρας τῆς διαρκοῦς αὐτῆς ἀνθολόγησης, συμπληρωμένα ἐνδεχομένως καὶ μὲ ἄλλα, θὰ ἀποτελέσουν τὸν κορμὸ μιᾶς ἔντυπης Ἐκλογῆς.

Οἱ σκοποὶ τοῦ ἐγχειρήματος, δύο: ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀξιανάγνωστων ποιημάτων ποὺ γράφονται στὶς μέρες μας ἀπὸ νέους ποιητές· καὶ ἡ συμβολὴ στὴν ἐπόπτευση τῆς νεοελληνικῆς ποίησης τοῦ τρέχοντος αἰώνα, μακριὰ ἀπὸ παρελκυστικὲς κατηγοριοποιήσεις, αἰσθητικὲς ἢ/καὶ ἰδεολογικές.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ 


Μὲ δεδομένο τὸν τεράστιο ὄγκο τῆς τρέχουσας ποιητικῆς παραγωγῆς, ποὺ ξεπερνᾶ τοὺς 800 τίτλους ἐτησίως (813 γιὰ τὸ 2017, βάσει ἐπίσημων στοιχείων ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη), θὰ ἀποτελοῦσε ψευδαίσθηση τὸ νὰ θεωρεῖ κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ τὴν παρακολουθήσει στὴν πληρότητά της. Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, δίδεται ἡ ὑπόσχεση μιᾶς φιλότιμης ἐξέτασης ὅλων τῶν βιβλίων ποὺ θὰ τεθοῦν ὑπ’ ὄψιν τοῦ ἐγχειρήματος. Οἱ φίλοι νέοι ποιητὲς μποροῦν (παρακαλοῦμε πολὺ μὲ ἁπλὸ δέμα/ἐπιστολή) νὰ τὰ στέλνουν στὴ διευθύνση: Ἁγ. Λαύρας 60, Νεάπολη, Ν. Ἰωνία Ἀττικῆς 142 33 [Μὲ τὴν ἔνδειξη: “Αθ. Β. Γαλανάκης γιὰ τὸ περ. Νέο Πλανόδιον” στὰ στοιχεῖα τοῦ παραλήπτη]


Ἐλευθερία Κυρίτση

(Χειρόγραφη πόλη, Ἀθήνα, Μανδραγόρας, 2013)

Περιοδεύων θίασος

Ἀπὸ καιρὸ κυκλοφοροῦσε ἡ εἴδηση στὸ Ἀθηναϊκὸ Πρακτορεῖο
Ὁ θίασος θὰ ἔφτανε ἀνάμεσα σὲ σπασμένα πεζοδρόμια
Σὲ μαῦρα μάγουλα, ἄδειες βιτρίνες
Θὰ ἐρχόταν ἀπ’ τὰ βροχερὰ σοκάκια στὸ νυχτερινὸ Δουβλίνο
Εἶχε μάθει τὴν παράσταση σὲ πολλὲς παραλλαγές
Μιὰ γιὰ κάθε χώρα
Μιὰ καὶ γιὰ τὴ δική μου
Ἐκεῖ ποῦ χώριζαν ἀδέλφια τὸ αἷμα καὶ τραγουδοῦσαν
Ἄλλοι στὰ δάση ἄλλοι στὰ σπίτια κι ἄλλοι σιγομουρμούριζαν
Ὁ θίασος τὰ ἤξερε καλὰ ὅλα αὐτά, εἶχε καταγωγή
Ἦταν ἀπὸ πάντα ἕτοιμος γιὰ τέτοια
Σήκωσε τὶς μπάρες στὶς συνοριακὲς γραμμές
Ξαναμπῆκε στὸ λεωφορεῖο, ἀκολούθησε τὶς ἁρτηρίες τοῦ χάρτη
Κι ἔφτασε ἐκεῖ ὅπου τὰ τελειωμένα ἔπρεπε νὰ τελειώσουν ὁριστικά
Φόρεσε τὰ κουστούμια καὶ σήκωσε αὐλαία


Ἡ Ἐλευθερία Κυρίτση γεννήθηκε τὸ 1979 στὸν Παλαμᾶ Θεσσαλίας. Σπούδασε Ψυχολογία καὶ Παιδαγωγικὰ σὲ Θεσ/νίκη καὶ Θρἀκη, μὲ μεταπτυχιακὰ στὴ Σχολικὴ καὶ Ἐξελικτικὴ Ψυχολογία στὸ ΑΠΘ. Ζεῖ στὴν Ἀθήνα καὶ ἐργάζεται στὴν Πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση. Ἡ Χειρόγραφη πόλη (2013) εἶναι τό μόνο ποιητικὸ βιβλίο ποὺ ἔχει ἐκδώσει.

Advertisement