Ιδέες. Κριτική. Λογοτεχνία.

unnamedΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ
Ιδέες. Κριτική. Λογοτεχνία.
περιοδική επιθεώρηση

​Π. Π. Γερμανού 2, 152 33 Χαλάνδρι
neoplanodion[at]gmail[dot]com
http://www.facebook.com/NeoPlanodion