Ιδέες. Κριτική. Λογοτεχνία.

unnamedΝΕΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ
Ιδέες. Κριτική. Λογοτεχνία.
εξαμηνιαία επιθεώρηση

​Στ. ​Κουμανούδη 3, 114 74 Αθήνα
​τηλ.: ​210 6442386 ~ 69827139570
neoplanodion[at]gmail[dot]com
http://www.facebook.com/NeoPlanodion

Advertisements